GÓI ROAMING

Gói cước phục vụ cho nhu cầu truy cập internet, gọi điện, nhắn tin khi chuyển vùng quốc tế.Thông tin
 • TQ5

 • 1GB tốc độ cao
 • 99.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết
 • DX15

 • 5GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 15 ngày
Chi tiết
 • DX5

 • 1GB tốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết
 • DX1

 • 500MB tốc độ cao
 • 100.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • DR7

 • 3GB tốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • DR3

 • 1GB tốc độ cao
 • 100.000 đ
 • 3 ngày
Chi tiết
 • DR1

 • 500MB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 1 ngày
Chi tiết
 • THAI10

 • 5GB tốc độ cao
 • 199.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • U350

 • 5GB tốc độ cao
 • 350.000 đ
 • 72h tính từ thời điểm đăng ký
Chi tiết
 • DR500

 • 2GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • U125

 • 1GB tốc độ cao
 • 125.000 đ
 • 24h từ thời điểm đăng ký
Chi tiết
 • DR299

 • 1GB tốc độ cao
 • 299.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • DR150

 • 500MB tốc độ cao
 • 150.000 đ
 • 3 ngày
Chi tiết
 • CR30

 • 5GB tốc độ cao
 • 450.000 đ
 • 30 ngày
Chi tiết
 • CR15

 • 3GB tốc độ cao
 • 199.000 đ
 • 15 ngày
Chi tiết
 • DR50

 • 1GB tốc độ cao
 • 50.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết
 • CR200

 • 250MB tốc độ cao
 • 200.000 đ
 • 7 ngày
Chi tiết
 • CR500

 • 1GB tốc độ cao
 • 500.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • CR999

 • 3GB tốc độ cao
 • 999.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • ASEAN5

 • 1GB tốc độ cao
 • 99.000 đ
 • 5 ngày
Chi tiết
 • ASEAN10

 • 2GB tốc độ cao
 • 175.000 đ
 • 10 ngày
Chi tiết
 • ASEAN15

 • 3GB tốc độ cao
 • 250.000 đ
 • 15 ngày
Chi tiết